VU Chemijos fakultetas

VIETA: Vilnius, Saulėtekio al.

METAI: 2016 m.

STATUSAS: Techninis projektas

KATEGORIJA: Mišrios paskirties pastatai ir kompleksai

Autoriai: Gintaras Čaikauskas, Simonas Klezys, Vytenis Raugala, Virginija Venckūnienė


Pastatas formuoja vakarinę Saulėtekio aikštės išklotinę. 

Išskirtinė urbanistinė padėtis ir netradicinė sklypo 
forma, padiktuota teritorijos detalaus plano (arch. M. 
Pakalnis) sprendinių, lėmė netradicišką tūrio raišką. 
Pagrindinio įėjimo stiklo siena, „sugeria“ iš rytinės pusės 
besidriekiančio pėsčiųjų tako erdvę, uždaro jo ašį. 
Šoninių fasadų kryptys natūraliai paskirsto tolimesnius 
pėsčiųjų srautus. Konteksto suformuotas pastato 
urbanistinis sprendimas primena chemijos moksle 
naudojamo laboratorinio indo – kolbos formą, 
architektūros idėją, betarpiškai susiejančią su pastato 
paskirtimi.