Lazdynų baseinas

VIETA: Vilnius, Erfurto g. 13

METAI: 2014 m.

STATUSAS: Konkursas

KATEGORIJA: Mišrios paskirties pastatai ir kompleksai

Autoriai: Gintaras Čaikauskas, Miroslaw Szejnicki, Vytenis Raugala


Projektuojant modernius baseinų pastatus ieškoma įvairių meninių asociacijų ir aliuzijų. Šiuo atveju simbolinė - semantinė pakeltos ir suformuotos šlaito plokštumos koncepcijos architektūros idėjos prasmė siejama su aplinkinės gamtos šlaitais, vandens banga, plaukimo ir nėrio judesiais, įspūdingos žuvies - \"vandens paukščio“ – rombinės rajos (lot. Rajidae) siluetu ir kitais gausiais archetipiniais įvaizdžiais, susijusiais su baseino funkcinės paskirties asociacijomis. Dalinai įstiklinto fasado orientacija išsaugo betarpišką ryšį su aplinka. Pastato orientacija miesto audinio atžvilgiu leidžia geriausiai suvokti silueto poveikį. Gatvės eismo kryptimi išdėstytas tūris savotiškai reaguoja į aplinką, judant pro šalį vizualiai “išauga ir vėl išnyksta”, pabrėždamas funkcinės dinamikos koncepciją. Kita vertus, pastato raiška yra monumentali, lakoniška, santūri, turi stilistinių funkcionalizmo bruožų. Toks sprendimas taktiškai papildo Lazdynų mikrorajono kontekstą plačiąja prasme. Stogo nuolydžiai reaguoja ir į šalia vėliau statyto (postmodernizmo laikais) sakralinio komplekso šlaitinių stogų kryptis.