Šilokarčemos kvartalas

VIETA: Šilutė, Šilokarčemos kvartalas

METAI: 2014 m.

STATUSAS: Konkursas

KATEGORIJA: Urbanistika

AUTORIAI: Gintaras Čaikauskas, Linas Naujokaitis, Eglė Guldikauskaitė, Ieva Bielinskytė, Vytenis Raugala, Virginija Venckunienė, Lina Raginytė


Naują architektūros kokybę ir modernaus gyvenimo poreikius siūlome betarpiškai sieti su pagarba praeičiai ir kultūros vertybėms. Siūlome harmonizuoti ir išryškinti istoriškai besiklostančią urbanistinę sistemą, viešąsias erdves ir gatvių tinklą integruojant į vieningą darnią sistemą. Siekiame atkurti istorinių erdvių vertes, išryškinti specifinį jų charakterį bei pritaikyti šiuolaikiniams socialiniams - funkciniams poreikiams. Nagrinėdami centrinę miesto dalį, siūlome neužbaigtas gatvių išklotines papildyti konkrečios vietos morfotipą atitinkančiais pastatais. Ypatingą dėmesį skiriame savivaldybės bei  kultūros namų kompleksų kontekstualizavimui. Kultūros namų rekonstrukcijios metu sliūlome palikti pagrindinės salės tūrį, o aplink jį suformuoti naujas modernias pagalbines patalpas. Naujosios plėtros tūris turėtų būti projektuojamas kaip lengvas, modernus stiklinis parko paviljonas. Savivaldybės pastato atsitraukimą nuo istorinio perimetro siūlome kompensuoti nauju moderniu tūriu prie gatvių susikirtimo kampo. Susidariusį vidinį atriumą siūlome perdngti stiklo stogu. Miesto gatvių audinio užbaigtumas natūraliai artikuliuos ir išryškins viešąsias erdves, sustiprins jų reikšmę, jos taps svarbiomis miesto formantėmis, pagrindine identiteto dalimi.