LMTA

VIETA: Vilnius, Olandų g.

METAI: 2015 m.

STATUSAS: Konkursas

KATEGORIJA: Mišrios paskirties pastatai ir kompleksai

AUTORIAI: Gintaras Čaikauskas, Linas Naujokaitis, Alicija Grigūnienė, Virginija Venckūnienė, Lina Raginytė

PASTATO PLOTAS: 20 500 m²

Kompleksas zonuojamas pagal atskiras pastatų funkcijas, tūriai išdėstomi reaguojant į miesto aplinką, reljefo perkritimus ir pan. Didelis dėmesys skirtas išorės ryšiams bei komplekso vidaus erdvėms, tarpams tarp pastatų. Įvertinant srautų judėjimą, tūrių apžvelgiamumą ir tarpusavio ryšius, projektuojamos atviros bei uždaros erdvės, sukuriančios komplekso akademinę nuotaiką. Ties pagrindiniu įėjimu Mokomieji korpusai formuoja jaukų vidaus kiemelį su komplekso simboliu – amfiteatru, atvirais ir dengtais praėjimais, tilteliais. Gyvenamasis kompleksas sudarytas iš atskirų pastatų, laisvai išdėstomas šalia gamtos, betarpiškai įkomponuojant šalia esančią koplyčią. Pastatas galėtų tapti universalia visų religijų meditacine erdve. Nors visas ansamblis nedominuoja aplinkoje, tačiau salių pastatas traktuojamas kaip pagrindinis, matomas urbanistinis ir architektūrinis ansamblio akcentas. Jis talpinamas šalia miesto magistralės posūkio, komplekso centre, dviejų kompozicinių darinių (gamtinio ir urbanistinio) takoskyroje. Fasadų raiškai sukurti siūlomi judantys elementai - „langinės“, pabrėžiant jo ryšį su aplinka, didelį energetinį efektyvumą (uždaras-praviras-atviras), atspindint muzikinę paskirtį, taikoma garso vizualizavimo idėjos, kitos naujausios technologijos.