Tautos namai

VIETA: Vilnius, Tauro kalnas

METAI: 2019 m.

STATUSAS: Konkursas

KATEGORIJA: Mišrios paskirties pastatai ir kompleksai

AUTORIAI: Gintaras Čaikauskas, Virginija Venckūnienė, Faustas Lasys, Gabrielė Rinkevičiūtė, Unė Kavaliauskaitė, Simonas Čaikauskas

PASTATO PLOTAS: 16 000 m²

„...turi tie NAMAI stovėti ant kalno...“(M.K. Čiurlionis).

Objektas sukūrėme kaip natūralią Tauro kalno kaip VIEŠOSIOS ERDVĖS tąsą, ją sureikšminant ir išvystant. Objekto padėtis sklype betarpiškai kartoja aplinkos ir vietos savybes. Pastato orientavimas erdvėje, fasadų atvėrimas kontekstui, galimybės apžvelgti miestą iš skirtingų taškų ir aukščių – funkcionali stogo terasos traktuotė – pabrėžia pastato sprendinio demokratiškumą, atvirumą, prieinamumą visiems.

Urbanistinė tūrio kompozicija laipsniškai išauginama nuo pirmojo, vienintelio formos sąlyčio su žeme, spirale nuosekliai kylant link kulminacinio taško - pagrindinio įėjimą pabrėžiančio kampo, užbaigiamas kulminacinės apžvalgos ir renginių erdvės ant pastato stogo. Urbanistinė kompozicija sukurta remiantis Vilniaus miesto formavimo tradicijomis: intuityviu vietos pajautimu, aplinkinių erdvių „judėjimo“ krypčių meniniu suvokimu, jautria reakcija į esantį kontekstą.

Tautos Namų pastatą įsivaizduojame kaip ištisinę funkcionalią VIEŠĄJA ERDVĘ, tampriai integruotą į miesto audinį. Tai – sprendinys, vienu metu išreiškiantis ribą ir jungtį tarp gamtos ir antropogeninės aplinkos. Link dangaus kylanti spiralinio judėjimo idėja išreiškia daugelį gilių prasmių, reikalingų Tautos Namų išraiškai. Tai – augimo, progreso, pažangos, ateities simbolis. Šios asociacijos artimos folklore paplitusioms svajonių siekio vizijoms (kopimas į stiklo kalną, piliakalnių ir pilių tradicija, pupa, auganti iki debesų ir pan.), romantiškiems M.K. Čiurlionio paveikslų motyvams ir pan.