SEMC

SEMC


VIETA: Panevėžys, Respublikos g. 40,

METAI: 2018 m.

STATUSAS: Konkursas (Garbingas paminėjimas)

KATEGORIJA: Mišrios paskirties pastatai ir kompleksai

AUTORIAI: Gintaras Čaikauskas, Faustas Lasys, Simonas Čaikauskas


PASTATO PLOTAS: 2163 m²


Projekto moto: „FANTAZIJA – IŠRADINGUMAS - PAPRASTUMAS - EIDRIGIVEČIŠKUMAS“

 

Susipažinus su konkurso užduotimi, menininko Stasio Eidrigevičiaus kūryba, jo asmeniniais lūkesčiais, išanalizavus esamą situaciją, objekto paskirties specifiką, atliktą konstruktyvinę ekspertizę, numatomą etapiškumą, projekte pateiktas lakoniškas temos sprendimas. Pagrindiniai  principai – jautrus požiūris į esantį pastatą ir jo aplinką. Stipriausias emocinis krūvis skiriamas Stasio Eidrigevičiaus meno eksponavimui („Edrigevičiškumui“). Nors konkurso užduotyje parašyta, kad esantis kino teatras neturi architektūrinės vertės, tačiau akivaizdi jo dermė su miesto urbanistiniu audiniu, supančiomis viešosiomis erdvėmis, mastelis, erdvių ir tūrių dydis bei pakankamai gera fizinė būklė sudaro prielaidas didžiosios dalies pagrindinių konstrukcijų išlaikymui ir pritaikymui. Rekonstrukcijos metu naujoji funkcija sprendžiama keliais judesiais - perdangos dalies išliejimu, energetinio efektyvumo padidinimu. Minimalios, tačiau neišvengiamos priemonės interpretuojamos išradingai, pastatui suteikiant naują veidą. Tai atitinka naujausias pasaulines pastatų tvarumo, ekologiško ir atsakingo gamtos išteklių panaudojimo, darnios miestų plėtros tendencijas. Objektų rekonstravimas, jautriai išsaugant ir racionaliai pritaikant tam tikrus jų fragmentus, šalia akivaizdaus ekonominio efekto, miesto aplinkai suteikia daugiau dvasingumo, semantinės prasmės, formuoja visuomeninės atminties sluoksnius, istorinius klodus, yra itin stipri ir vertinga koncepcija būtent šiam meninės – kultūrinės paskirties objektui.

 

Meno galerijos statinio esmė ir prasmė – tvirtas, funkcionalus ir patogus erdvinis pagrindas, materialus tarpsluoksnis tarp meno kūrinių ir visuomenės. Meno galerijos stilistikos raiška yra įtaigi, savita, individualizuota ir personalizuota, tačiau santykinai nuosaikios architektūrinės aplinkos  poveikio prioritetas nukreiptas pagrindiniams tikslui – profesionaliai dailės ekspozicijai, meninko individualybės išryškinimui, bet ne formaliai saviraiškai ar netgi architektūros ir dailės meninės raiškos tarpusavio konkurencijai. Naujai sukurta architektūros aplinka, sinergiškoje simbiozėje su išskirtine menininko individualybe, yra moderni, funkcionali, išraiškinga ir patraukli. Projekte įgyvendinta didžioji dailininko svajonė – „matyti objektą iš toli“. Kita vertus, iš objekto bus apžvelgiamas visas miestas, netgi menininko gyvenamasis namas. Stasio Eidrigevičiaus kūrybos motyvais formuojamas akcentas – apžvalgos bokštas. Lakonišku, tačiau drąsiu mostu pastatui suteikiamas miestiečių taip laukiamas savitumas, ikoniškumas, ženkliškumas ir simboliškumas