Gintaras Čaikauskas Architektas gintaras.caikauskas@
architekturoslinija.lt
Miroslaw Szejnicki Architektas miroslaw.szejnicki@
architekturoslinija.lt
Virginija Venckūnienė Architektė virginija.venckuniene@
architekturoslinija.lt
Simonas Čaikauskas Architect's assistant simonas.caikauskas@
architekturoslinija.lt
Faustas Lasys Architect's assistant faustas.lasys@architekturoslinija.lt
Agnė Mockevičiūtė Architekto asistentė agne.mockeviciute@
architekturoslinija.lt
Iveta Ulinskaitė Buhalterė
iveta.ulinskaite@
gmail.com